Daily Archives 29 kwietnia 2016

Marcin Szczypka laureatem wojewódzkiego etapu Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”

28 kwietnia 2016 w Centrum Kultury w Kłodzku odbył się wojewódzki etap Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Uczeń klasy 2c Gimnazjum w Pieszycach Marcin Szczypka reprezentował powiat dzierżoniowski i szczęśliwie zajął I-sze miejsce. Jako finalista weźmie udział w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 27-29 maja w Bielsku – Białej.

Gratulacje dla recytatora!!!

dyplom_pegazik_m_szczypka

Happening Stop Przemocy Wobec Bicia Dzieci

Happening zorganizowany 29 kwietnia 2016 przez młodzież Zespołu Szkół w Pieszycach w ramach Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Partnerami akcji był Rzecznik Praw Dziecka, Burmistrza Miasta Pieszyce, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach. Dziękujemy za uczestnictwo dzieciom i opiekunom z Przedszkola Publicznego nr 1 i 2, Przedszkola Sióstr Salezjanek oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach.

stop_przemocy