MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

1 i 2 listopada uczniowie z ZS Pieszyce przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na terenie parafii w Pieszycach, Bratoszowie, Piskorzowie i Rościszowie. Zebrane środki zostały przekazane do Telewizji Wrocław Studio Wschód na porządkowanie polskich nekropoli na Kresach Wschodnich. W ramach akcji w lipcu bieżącego roku uczniowie naszej szkoły porządkowali cmentarz na Ukrainie w mieście Nadwórna.

Koordynator akcji
Bernadetta Szczypka