Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

26 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach:

Przewodniczący: Piotr Borowski (3TH)

Sekretarz: Jonasz Protaziuk (2b)

Skarbnik: Anna Śliwińska (4TH)

Reprezentant gimnazjum: Rafał Tytonik (1b)

Opiekunowie: Krzysztof Dzwolak, Daniel Kołodyński

Konkurs na recenzję książki „Czytam i polecam”

1. Organizatorem konkursu na recenzję książki „Czytam i polecam” jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie gimnazjum,
– uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.
4. Konkurs polega na napisaniu recenzji ulubionej książki i przesłaniu jej e-mailem na adres: kulinarnepieszyce@gmail.com – w temacie e-maila prosimy wpisać hasło: konkurs na recenzję oraz podać swoje imię, nazwisko i klasę.
5. Recenzję należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
6. Recenzja powinna spełniać następujące wymogi:
– minimum 1 strona, maksimum 2 strony,
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.
7. Autorzy prac powinni pamiętać o właściwej kompozycji oraz poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.
8. Pracę należy wysyłać e-mailem w terminie do 25 października 2016 r.
9. Każdy uczestnik może napisać maksymalnie dwie recenzje.
10. Prace konkursowe muszą być napisane przez uczestnika konkursu. Nie mogą być ściągnięte. Ewentualne plagiaty, czyli prace przepisane zostaną odrzucone.
11. Nadesłane recenzje oceni jury, w skład którego wejdą poloniści Naszej Szkoły.
12. Nagrodami w konkursie będą ciekawe książki oraz publikacja recenzji na stronie internetowej Naszej Szkoły oraz w gazetce szkolnej.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 listopada 2016 r.
14. Wręczenie nagród odbędzie się podczas szkolnej uroczystości przedświątecznej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Zebrania z rodzicami

Jutro 14 września 2016 o godz. 17:00 odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami. Natomiast o 17:45 na auli w budynku przy ul. Mickiewicza 1 odbędzie się zebranie Rady Rodziców na które zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Pierwszy dzwonek w Zepole Szkół w Pieszycach

Na dziedzińcu Zespołu Szkół o godzinie 9:00 tłumnie zgromadzili się uczniowie, ich rodzice oraz kadra nauczycielska i rozległ się pierwszy dzwonek inaugurujący rok szkolny 2016/2017.

Podczas części oficjalnej apelu, społeczności szkolnej, została przedstawiona Dyrektor Szkoły, którą od tego roku jest Pani mgr Beata Tomaszczyk. Funkcję wicedyrektora  natomiast będzie pełniła Pani mgr Katarzyna Lewandowska.

Nasza nowa Pani Dyrektor przywitała wszystkich zgromadzonych, przytoczyła list Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego Janusza Guzdka oraz przypomniała o wydarzeniach historycznych z 1939 roku, których rocznicę obchodzimy właśnie 1 września. Ponadto zgromadzonym na uroczystości uczniom zostali przedstawieni wychowawcy klas pierwszych gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej:

Klasa Ia – mgr Beata Malaga

Klasa Ib – mgr Justyna Protaziuk

Klasa Ic – mgr Krystyna Szostak

Klasa IThs – mgr Daniel Kołodyński

Klasa  IThż – mgr Małgorzata Dobrowolska

Część artystyczną tego dnia uświetniła scenka teatralna wykonana przez uczniów klasy IIb i IIIc, której morał mówił o tym, że beztroskie chwile wakacji już minęły a teraz nadchodzi czas wytężonej pracy i szkolnych obowiązków.

Jak co roku o tej porze pamiętamy jednak, że wakacje już za 10 miesięcy!!!

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Uczniowie wyróżniający się w nauce:
Katarzyna Dolinna – 5,33
Weronika Kowalska – 4,80
Zuzanna Łyś – 5,20
Magdalena Matuszewska – 5,27
Jonasz Protaziuk – 5,60
Natalia Sieroń – 4,93
Aleksandra Szymczakieiwcz – 5,33
Marcelina Listwan – 4,75
Żaklina Basiak – 5,00
Rafał Kożuch – 5,07
Arkadiusz Matys – 4,87
Marta Michalak – 4,80
Grzegorz Stal – 5,27
Marcin Szczypka – 6,00
Tomasz Włodarczyk – 5,07
Piotr Borowski – 4,76
Arleta Bartosok – 4,92
Katarzyna Iwanicka – 5,21
Waldemar Napora – 5,00
Adam Oczadło – 5,29
Adrian Ornat – 4,86
Emilia Styrna – 5,36
Wiktoria Szpindor – 5,00
Adrian Dolinny – 5,50
Roksana Fuchs – 5,07
Alina Kupis – 5,43
Martyna Malaga – 4,86
Julia Przybyła – 5,57
Anna Śliwińska – 5,00

Gratulujemy!!!

IMG_0823 (Kopiowanie)