MINIFINAŁ WOŚP 2017

W piątek 13 stycznia nasi uczniowie wraz z nauczycielami grali w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. O godz 11.00 ruszyła licytacja gadżetów wielkoorkiestrowych i szkolnych, w którą zaangażowało się wiele osób. Po licytacji mogliśmy obejrzeć pokazy Klubu koszykówki B-BALL Dzierżoniów. Szczególne podziękowania należą się klasom 1A i 4THS za ogromne serca i nie tylko. Dziękujemy również wolontariuszom szkolnym za przygotowanie minifinału. 

Nowoczesny sprzęt TIK w szkołach

Od stycznia tego roku, uczniowie Gimnazjum w Pieszycach będą uczestniczyli w projekcie pn. „Szkoła na telemoście”, którego celem jest wsparcie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. 

W ramach projektu w każdej szkole utworzona zostanie pracownia multimedialna wyposażona w nowoczesny sprzęt TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), w którego skład wejdą: interaktywny monitor z przekątną 70 cali, laptop z oprogramowaniem oraz kamera do wideokonferencji lub wideolekcji. Pracownie będą głównie przystosowane do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Dodatkowo uczniowie gimnazjum wezmą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, który stworzy dla nich Indywidualny Plan Edukacyjno-Zawodowy, a także z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy i z pracodawcami z regionu.

Ostatnim elementem projektu będzie dwudniowy wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz wybranego muzeum.

Dzięki opracowanemu programowi oraz wyposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt młodzież najbliższy rok szkolny na zajęciach pozalekcyjnych będzie poszerzała swoją wiedzę z matematyki, nauk przyrodniczych, a także informatyki. Da jej to możliwość wyrównania szans, zdobycia dodatkowej wiedzy oraz kompetencji. Zyskają także nauczyciele, którzy zapoznają się z nowymi technikami nauczania oraz będą mogli wykorzystywać nowoczesne narzędzia dla rozwoju własnego i uczniów.

Konkurs na najładniejszą aranżację stołu Bożonarodzeniowego „Magia Zimy”

14 grudnia odbył się konkurs na najładniejszą aranżację stołu okolicznościowego pod nazwą „Magia Zimy”. Jury oceniło zaprezentowane stoły i przyznało następujące miejsca:
I miejsce – stół nr II
Magdalena Matuszewska
Julia Żyłka

II miejsce – stół nr III
Patrycja Laskowska
Piotr Borowski 

III miejsce – stoły: IV, VII, VIII
Karolina Brzezińska
Wojciech Grochowski
Wiktoria Zapał
Angelika Bobrowska
Agnieszka Makles
Izabela Tatarzyńska

oraz wyróżnienie – stół nr V
Patrycja Pałyga
Dagmara Tomaszewska

Wszystkim uczestnikom składamy wyrazy podziękowania za udział w konkursie i wykonaną pracę.

Z poważaniem koordynatorzy i organizatorzy konkursu.
Beata Czerniejewska, Ewa Krzywda, Bogumiła Taranek i Katarzyna Złotnicka
Składamy również podziękowania wychowawcom za zaangażowanie

Jarmark w naszej szkole

14 grudnia zgodnie z zapowiedzią odbył się w naszej szkole Jarmark Bożonarodzeniowy.
Młodzież przygotowywała się do tego wydarzenia z wielkim zapałem, Dzięki temu na stoiskach klasowych można było kupić piękne wykonane przez uczniów ozdoby, a także ciasto, krokiety a nawet ciepłe kakao.
Najwięcej pieniędzy zarobiły klasy 2b,3c, i 1a.. Tym razem zanotowaliśmy rekordową liczbę gości, którzy wspierali młodzież finansowo, oraz głosowali na najładniejsze stoisko , a także na piękne propozycje stołów bożonarodzeniowych. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży,że tak wspaniale zaprezentowała swoje umiejętności plastyczne, kulinarne i logistyczne. Klasy były wspierane przez rodziców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Od 6 grudnia klasy zdobywały kolejne punkty, walcząc o główną nagrodę.
Podsumujmy
– w kategorii kolęda , pastorałka
I miejsce – kl 3b dodatkowa nagroda to dzień bez pytania dla klasy
II miejsce – kl 1a i kl 2a
III miejsce – kl 3 TH
– w kategorii najdłuższy łańcuch
I miejsce – kl 2a
II miejsce – kl 3c
III miejsce – kl 2TH
– w kategorii najładniejsze stoisko
I miejsce – kl 1a i kl 3c
II miejsce – kl 3 TH
– w kategorii najładniejsza kartka świąteczna
I miejsce – Jakub Hulbój kl 3b – dodatkowa nagroda dzień bez pytania dla ucznia
II miejsce – Jonasz Protaziuk kl 2b oraz Małgorzata Gałązka kl 2b
III miejsce – Roksana Potocka kl 2b
– w kategorii ilość wykonanych kartek świątecznych
I miejsce – kl 2b i kl 1b
II miejsce – kl 2a
III miejsce – kl 1a
Doliczone zostały także punkty za wkład finansowy klasy i za ilość zaproszonych gości.
Laureatów i zdobywców głównej nagrody którą jest– Noc filmowa w szkole z dyskoteką i karaoke i zabawami oraz z możliwością przygotowania kolacji w kuchni szkolnej poznamy 22 grudnia po Jasełkach, które obejrzymy w kościele św Jakuba.

Naukowo i sportowo we Wrocławiu

7 grudnia uczniowie z klasy 1a gimnazjum odwiedzili siedzibę wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie wzięli udział w „Lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”. Zajęcia odbywały się na sali posiedzeń Dolnośląskiego Sejmiku Wojewódzkiego i były prowadzone przez Pracowników Kancelarii Sejmiku. Dowiedzieliśmy się kto wchodzi w skład władz naszego województwa, jakie są wydatki i dochody władz samorządowych, jak ważna dla rozwoju jest promocja regionu. Było to dla nas niezwykle ciekawe doświadczenie. Po lekcji pojechaliśmy do największego w Polsce parku trampolin „Gojump” gdzie mieliśmy okazję wyskakać się – oczywiście pod okiem trenera.

XVI Powiatowy Konkurs Piosenki Świątecznej „Muzyczna Gwiazdka”

Już po raz szesnasty Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżona w Pieszycach zorganizował Powiatowy Konkurs Piosenki Świątecznej „Muzyczna Gwiazdka”. Tegoroczna edycja miała miejsce 9 grudnia i już po raz trzeci odbyła się na scenie pieszyckiego Centrum Kultury.
Celem rywalizacji jest popularyzacja kolęd i piosenek o tematyce świątecznej, umożliwienie konfrontacji wokalnej śpiewającym amatorom, integracja młodzieży o wspólnych zainteresowaniach oraz ożywienie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie naszego powiatu. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W tym roku swój udział zgłosiło osiemnastu uczestników – 11 gimnazjalistów i 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Występy oceniała komisja konkursowa w składzie: Jacek Wanszewicz – przewodniczący oraz Monika Lipa i Aleksandra Napierajczyk.
Rywalizacja, jak co roku, była zacięta, jury nie miało łatwego zadania, i – jak co roku – zwyciężyli najlepsi.

Laureaci konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1. Weronika Makowska – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie
2. Patrycja Czyżewska – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie
3. Kacper Siekirka – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Bielawie

Laureaci konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych:
1. Katarzyna Kargul – Zespół Szkół Społecznych w Bielawie
2. Angelika Boborowska – Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżona w Pieszycach
3. Adrian Kubiak – Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom bardzo dziękujemy za trud włożony w przygotowanie i udział w konkursie. Bardzo dziękujemy członkom Jury, które już trzeci rok wspiera naszą inicjatywę swoją profesjonalną pracą. Dziękujemy również pani Lidii Zakrzewskiej – Strózik za wielką gościnność i udostępnienie, po raz kolejny już, sceny Centrum Kultury w Pieszycach.

Tomasz Wojciechowski

POWIATOWY KONKURS O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW DZIECKA

12 grudnia 2016 roku na auli  Zespołu Szkół w Pieszycach odbył się Powiatowy Konkurs o Działalności Rzecznika Praw Dziecka. Konkurs był finansowany z granta oświatowego i adresowany do uczniów klas III gimnazjum oraz I ponadgimnazjalnych.

Organizatorami konkursu były panie: Katarzyna Lewandowska i Magdalena Avinash. Celem konkursu było propagowanie i popularyzowanie praw dziecka oraz upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o działalności Rzecznika Praw Dziecka.

Gości powitała Pani dyrektor Zespołu Szkół Beata Tomaszczyk wraz z organizatorkami, życząc wszystkim drużynom dobrej zabawy i powodzenia.

W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny. Konkurs składał się z trzech etapów:

I etap – konkurs plastyczny – plakat – ilustracja  jednego z wybranych praw dziecka.

II etap – konkurs fotograficzny – fotograficzna ilustracja jednej z myśli Janusza Korczaka.

III etap – konkurs wiedzy o działalności Rzecznika Praw Dziecka w formie ustnej

– ( udzielanie odpowiedzi na wylosowane pytania).

W części plastycznej drużyny wykonywały plakat na papierze formatu A-3 lub większym. Technika plakatu oraz narzędzia do jego wykonania pozostawały w gestii wyboru uczestników konkursu. Dodatkowo na plakacie w dowolnym miejscu należało zapisać jedno z wybranych praw dziecka, które ilustrował plakat. Przy punktacji plakatu, jury brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, artystyczny wyraz oraz estetykę pracy,  oryginalność ujęcia tematu oraz techniki plakatu. W części fotograficznej zadaniem drużyn było  wykonać fotografię formatu A4 ilustrującą jedną z dziesięciu wybranych myśli Janusza Korczaka. Jury oceniało: walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne prac, interpretację i nawiązanie do tematu, spełnienie wymogów formalnych, pomysłowość i zmysł obserwacji. W części sprawdzającej wiedzę młodzieży na temat Konwencji Praw Dziecka i działalności Rzecznika Praw Dziecka, zespoły odpowiadały  na wylosowane przez siebie pytania, a odpowiedzi oceniało jury. Zwycięzcą konkursu była drużyna, która zdobyła największą ilość punktów ze wszystkich trzech częściach konkursu.

W skład jury weszli: pani kierownik OPS-u w Pieszycach Agnieszka Koźmińska, pani Elżbieta Michalik – nauczyciel i pan Grzegorz Długaszewski – kierownik Komisariatu Policji w Pieszycach.

Wyniki konkursu w kategorii gimnazjum:

I miejsce – Gimnazjum nr 5 z Bielawy,

II miejsce – Zespół Szkół Samorządowych – Gimnazjum w Łagiewnikach,

III miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół w Pieszycach.

Wyniki konkursu w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Zespół Szkół i placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,

II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie,

III miejsce – Zespół Szkół w Pieszycach.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice gimnazjum: Magdalena Janczak, Marcelina Dynia i Jagoda Bączkowska oraz klasy I ponadgimnazjalnej: Klaudia Chruściel, Sandra Pietraszko i Kamila Kosmala.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody i dyplomy, a opiekunowie uczniów podziękowania.

Organizatorki Powiatowego Konkursu o Działalności Rzecznika Praw Dziecka składają gorące podziękowania Szanownemu Jury, wszystkim uczestnikom i opiekunom, a także tym, bez których współpracy i zaangażowania konkurs nie miałby tak pięknej oprawy: pani Katarzynie Złotnickiej za bożonarodzeniowe dekoracje, panu Tomaszowi Wojciechowskiemu za oprawę muzyczno – medialną oraz pani Izabeli Bugaj i panu Krzysztofowi Dzwolakowi za pomoc techniczną, a także naszym uczniom: Patrycji Laskowskiej i Piotrowi Borowskiemu za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

oprac. Katarzyna Lewandowska & Magdalena Avinash