Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uczniowie wyróżniający się w nauce w roku szkolnym 2016/2017 i w klasyfikacji końcowej:
Gimnazjum:
1a – Baraniuk Wojciech: 5,60 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
1a – Dudek Małgorzata: 4,93 wzorowe
1a – Gieszczyk Natalia: 4,60 wzorowe
1a – Gołuch Klaudia: 4,93 wzorowe
1a – Łyś Jagoda: 5,33 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
1a – Miszczuk Miłosz: 4,67 bardzo dobre
1a – Miszczuk Maksymilian: 5,13 wzorowe
1a – Przetocki Łukasz: 4,87 wzorowe
1a – Salamon Kamila: 4,87 wzorowe
1a – Szewczyk Wiktoria: 4,53 bardzo dobre
2a – Zielińska Karolina: 4,93 wzorowe
2b – Dolinna Katarzyna: 5,53 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
2b – Kowalska Weronika: 5,07 wzorowe
2b – Łyś Zuzanna: 4,80 wzorowe
2b – Matuszewska Magdalena: 5,33 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
2b – Potocka Roksana: 4,93 wzorowe
2b – Protaziuk Jonasz: 5,53 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
2b – Sieroń Natalia: 5,27 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
2b – Szymczakiewicz Aleksandra: 5,47 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
3c – Basiak Żaklina: 5,00 wzorowe
3c – Bączkowska Jagoda: 4,50 wzorowe
3c – Janczak Magdalena: 4,50 wzorowe
3c – Kożuch Rafał: 5,06 wzorowe – nagroda „Złote Sówki”
3c – Matys Arkadiusz: 5,38 wzorowe – nagroda „Złote Sówki”
3c – Michalak Marta: 4,89 wzorowe
3c – Stal Grzegorz: 5,00 bardzo dobre
3c – Szczypka Marcin: 6,00 wzorowe – nagrody „Złoty Prymus”, „Złote Sówki”

Technikum:

1TTŻ – Zielińska Justyna;: 4,00 wzorowe
1TS – Bartosik Arleta: 4,50 wzorowe
1TS – Napora Waldemar: 5,15 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
2TH – Konkiel Aleksandra: 4,24 bardzo dobre
2TS – Listwan Marcelina: 4,94 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
3TH – Borowski Piotr: 5,24 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
3TH – Brzezińska Karolina: 4,24 dobre
3TH – Grochowski Wojciech: 4,12 dobre
3TTŻ – Myszkowski Kacper: 4,14 dobre

Gratulujemy i życzymy udanych wakacji 🙂

Dni Pieszyc ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia

17 i 18 czerwca odbyły się Dni Pieszyc. Nasza szkoła oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach przygotowała stoisko z dietetycznymi sałatkami, które w ciągu dwóch dni były sprzedawane przez naszych uczniów.

Dziękujemy członkom Stowarzyszenia, uczniom i nauczycielom, którzy brali czynny udział w przygotowaniu i obsłudze stoiska.

Ptaki które jem

13 czerwca w Centrum Kultury w Pieszycach odbył się przedpremierowy spektakl TEATRU NA LEWĄ
„Ptaki które jem” z udziałem naszych uczniów Łukasza Przetockiego i Marcina Szczypki.

Przeciwdziałania Przemocy i Agresji Wobec Dzieci

14 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Pieszycach odbyła się impreza Przeciwdziałania Przemocy i Agresji Wobec Dzieci. Wydarzenie to zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w ramach grantu oświatowego.
Celem wydarzenia było dotarcie do wszystkich placówek oświatowych naszego powiatu i instytucji, które zainteresowane są przeciwdziałaniem przemocy wobec dziecka, wymiana doświadczeń, wspólne wypracowanie metod pracy i podzielenie się wiedzą w ramach seminarium, warsztatów dla młodzieży i happening w formie przemarszu solidarności przeciw przemocy wobec dzieci ulicami miasta. Organizatorzy podjęli współpracę z wieloma organizacjami wspierającymi rozwój dziecka.
Wydarzenie składało się z trzech części.
Pierwszą było seminarium “Przeciwdziałanie Przemocy i Agresji Wobec Dzieci” kierowane do osób dorosłych – zaproszonych dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów oraz osoby, które na co dzień stykają się z problemem agresji wobec dzieci. Organizatorzy seminarium podjęli gości w aulii Zespołu Szkół, wszystkich przywitała uroczyście pani dyrektor ZS Beata Tomaszczyk, która odczytała oficjalny list gratulacyjny od Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka . Następnie wprowadziła uczestników seminarium w temat, wykorzystując prezentację multimedialną, przygotowaną specjalnie na tę okazję.
Prelegentami były osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Na tę część złożyły się 4 prelekcje i panel dyskusyjny, w trakcie którego goście i prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami i mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych instytucji. Tematy seminarium:
1. Ewa Kotyra – Miklasiewicz – Kierownik Działu Dochodzeniowo-Śledczego Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie. „Dziecko a sytuacje przemocy w rodzinie, kwestie prawne”.
2. Małgorzata Grabowska – Pedagog w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Świdnicy: “Objawy i konsekwencje wieloaspektowej przemocy wobec dzieci”.
3. Weronika Karwacka – Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dzierżoniowie: “Psychologiczne spojrzenie na agresję i pomaganie”.
4. Grzegorz Długaszewski – Kierownik Komisariatu Policji w Pieszycach, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: “Realizacja Procedur związanych z Niebieską Kartą”.
Drugą część stanowiły warsztaty dla oddelegowanych przez szkoły powiatowe uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Celem warsztatów było podniesienie świadomości młodzieży i wiedzy, czym jest agresja i przemoc wobec dzieci, jaki ma wpływ na dziecko i jego przyszłość oraz, co robić, kiedy jesteśmy świadkami lub ofiarami przemocy, gdzie szukać pomocy i jak się zachować w konkretnych sytuacjach.
Trzecią częścią był wielki happening w formie przemarszu przez miasto. Dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i młodzież z Zespołu Szkół oraz nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie wraz z wieloma gośćmi i mieszkańcami Pieszyc przemaszerowały ulicami miasta w proteście przeciw przemocy. Uczniowie już od kilku dni przygotowywali hasła i transparenty. Uczestnicy pochodu otrzymali baloniki. Dołączali się do niego rodzice i przypadkowi przechodnie. Celem przemarszu było zjednoczenie pieszyckiej społeczności i otwarty protest wobec wszelkim przejawom przemocy i agresji wobec dzieci.
W trakcie przemarszu rozdawane były materiały pozyskane przez organizatorów od Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” i „Niebieskiej Linii”.
Ilość gości i uczestników seminarium i warsztatów świadczy o potrzebie organizowania takich wydarzeń, a organizatorom daje poczucie satysfakcji.
Mamy nadzieję, że rozpoczęty w zeszłym roku happening na stałe wpisze się w tradycję naszego miasteczka i przyniesie wszystkim korzyści.