SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY WYJŚĆ POZA SCHEMAT

21 listopada uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia pod opieką nauczycieli wzięli udział w niezwykłym przedstawieniu i prelekcji w ramach cyklu zajęć poświęconych cyberprzemocy.
Spektakl z udziałem aktorów krakowskich podejmował problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej oraz cyberprzemocy – tematu istotnego dla nastolatków. Z pewnością do młodzieży trafili młodzi aktorzy, którzy – warto dodać – zostali przeszkoleni w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień.

Magdalena Avinash

Patriotyzm polski na przestrzeni wieków

2 listopada w Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się debata Patriotyzm polski na przestrzeni wieków, ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury. Debata rozpoczęła całoroczne przygotowania do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którą będziemy hucznie obchodzić 11 listopada 2018 roku.
O godzinie 11.00. w Centrum Kultury spotkali się uczniowie ze SP nr 1, Niepublicznego Gimnazjum oraz ZS w Pieszycach wraz z opiekunami. 
Gości powitała p. dyrektor Centrum Kultury Lidia Zakrzewska – Strózik.
Debatę przygotowały i poprowadziły nauczycielki Zespołu Szkół: p. Beata Malaga – historyk i nauczyciel WOS-u i Magdalena Avinash – polonista i oligofrenopedagog. Prezentacja multimedialna powstała pod kierownictwem p. Izabeli Bugaj – bibliotekarza i nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Młodzież w grupach oraz indywidualnie rozważała problemy związane z postawą patriotyczną na przestrzeni wieków. Uczniowie mieli okazję wymiany poglądów, rozwijania kompetencji językowych,  dyskusji i obrony przyjętej uprzednio tezy.
Debata przebiegała w atmosferze gorącej dyskusji. 
Podsumowaniem stało się wspólne stwierdzenie, iż zarówno heroiczna walka jak i kultywowanie wartości patriotycznych są gwarancją ciągłości każdego narodu.

Magdalena Avinash

Wycieczka do Obozu Zagłady w Oświęcimiu

27 października 2017 roku szkolni dziennikarze, klasa IIIb oraz niektórzy uczniowie z naszej szkoły odwiedzili Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Wycieczka nie należała do przyjemnych, ponieważ momentami nie sposób było opanować łez, które pod wpływem tragicznych obrazów, same cisnęły się do oczu.
Niemniej jednak warto było zobaczyć, co za los „Ludzie Ludziom zgotowali”. Być może dzięki tym wstrząsającym obrazom i poznanym faktom każdy z uczestników tej wycieczki zapamięta, że dyskryminacja, nietolerancja i prześladowanie jest złem w czystej postaci i trzeba się go wystrzegać.

Justyna Protaziuk

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół w Pieszycach

Święto Edukacji Narodowej to dzień nauczycieli, pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów. Z tej okazji w naszej szkole klasa III technikum, pod opieką wychowawczyni Pani Anny Dydy-Falikowskiej, przygotowała apel, który był podziękowaniem za trud włożony w edukację młodzieży, atmosferę i sprawne funkcjonowanie naszej szkoły. Uroczystość była także okazją do wręczenia przez Panią Dyrektor Szkoły Beatę Tomaszczyk podziękowań nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację 70-lecia szkoły. Natomiast nagrodami za pracę dydaktyczno – wychowawczą w tym roku uhonorowani zostali następujący nauczyciele:

Nagrody Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego otrzymali:

Pani Beata Tomaszczyk
Pani Katarzyna Lewandowska
Pani Beata Czerniejewska
Pani Justyna Protaziuk

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:

Pani Katarzyna Złotnicka
Pani Berandetta Szczypka
Pani Małgorzata Dobrowolska
Pani Teresa Rutowicz
Pani Beata Malaga
Pani Izabela Bugaj
Pani Bogumiła Taranek
Pani Magdalena Avinash
Pan Krzysztof Dzwolak
Pan Tomasz Wojciechowski

Justyna Protaziuk